ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λίγα λόγια

Το γραφείο παροχής κοινωνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών λειτουργεί από το 2004.

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, και διαμεσολάβηση με αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, φορείς υγείας και υπηρεσίες για προνοιακά ζητήματα, έκδοση επιδομάτων πρόνοιας, έκδοση και ανανέωση βιβλιαρίων, κατάθεση δικαιολογητικών και συνοδεία σε επιτροπές αναπηρίας, εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών και κοινωνική έρευνα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις υπηρεσίες του παραπάνω γραφείου μπορεί να είναι άτομα άνεργα, με αναπηρία ,ευπαθών κοινωνικών ομάδων,αλλά και οποιοσδήποτε πολίτης του δήμου μας, ο οποίος έχει ανάγκη υποστήριξης για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Κατά μέσο ορό το γραφείο εξυπηρετεί 200 πολίτες ανά μήνα.

Το γραφείο στελεχώνεται από:

1 Κοινωνικό Ανθρωπολόγο
1 Κοινωνικό Λειτουργό

Υποστηρικτικά συνεργάζεται με τις κοινωνικούς λειτουργούς των Κ.Α.Π.Η. και του Β.Σ.Σ. καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις συνεργάζεται με ψυχολόγο του Δήμου.

Διεύθυνση: Αθηνάς 29, Λαύριο (κτίριο ΕΚΑΒ), T.Κ. 19500

Τηλ: 2292026030

E-mail: kgeorgizas@yahoo.gr