ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - Β.Σ.Σ.

Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ξεκίνησε στο Λαύριο το 1998 και από τότε υλοποιείται συστηματικά και χωρίς διακοπή κάθε χρονιά.

Έχει εξυπηρετήσει πάνω από 500 άτομα αυτά τα χρόνια και πολλά από αυτά φροντίζονται από την αρχή του προγράμματος έως και σήμερα.

Το πρόγραμμα Β.Σ.Σ. έχει ως στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε άτομα άνω των 65 ετών και σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η παραμονή στο οικογενειακό περιβάλλον ανθρώπων, που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, έχουν κινητικά προβλήματα ή αναπηρία σωματική ή ψυχική.

Προτεραιότητα δίνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν οικογένεια και δεν έχουν πλήρη φροντίδα από το οικογένειακό τους περιβάλλον και ταυτόχρονα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα , ώστε να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική - ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική και οικογενειακή φροντίδα.

Η συχνότητα των επισκέψεων ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων. Σε γενικές γραμμές γίνονται τακτικές επισκέψεις από μια φορά έως πέντε την εβδομάδα.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικονομική δυσκολία.

Οι αιτήσεις γίνονται στους χώρους του προγράμματος Β.Σ.Σ.

Απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας
Εκκαθαριστικό
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Εξιτήρια από νοσοκομεία
Βεβαιώσεις επιτροπών

Η ομάδα του Β.Σ.Σ. αποτελείται:

1 κοινωνική λειτουργό
2 νοσηλεύτριες Τ.Ε.Ι.
2 οικογενειακούς βοηθούς

Η κοινωνική λειτουργός αξιολογεί τα περιστατικά, παρέχει κοινωνική στήριξη στους ιδίους και στις οικογένειές τους, έρχεται σε επαφή με υπηρεσίες υγείας ,ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας και παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες τα άτομα που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το πρόγραμμα.

Οι νοσηλεύτριες παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα , καταμέτρηση ζωτικών σημείων, αλλαγές τραυμάτων , περιποίηση κατακλίσεων, ενέσεις, συνταγογράφηση φαρμάκων και ατομική υγιεινή.

Οι οικογενειακοί βοηθοί αναλαμβάνουν την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, όπως τρόφιμα και φάρμακα, εξωτερικές εργασίες όπως πληρωμή λογαριασμών , καθαριότητα του σπιτιού, προετοιμασία γευμάτων και βοήθεια στην ατομική υγιεινή.

«Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι»

Ελευθέριου Βενιζέλου και Συγγρού (1ος όροφος ΚΑΠΗ Λαυρίου), Τ.Κ 19500
Τηλ: 2292026030
E-mail:boh8ia.lav@gmail.com