ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Η.Φ.Η.

Λίγα λόγια για το Κ.Η.Φ.Η.

Τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Λαυρεωτικής λειτούργησαν για πρώτη φορά το 2004. Έχουν εξυπηρετήσει πάνω από 100 άτομα τα τελευταία χρόνια.

Κάθε έτος εξυπηρετούνταν 20 άτομα, και από το 2018 μπορούν να εξυπηρετηθούν 23 άτομα σε καθημερινή βάση τα οποία ανάλογα με τα δικαιολογητικά τους ανανεώνονται.Το Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Λαυρεωτικής διεκδικήθηκε εκ νέου το 2016 και επανεντάχθηκε επιτυχημένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020.

Τα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων. Κάποιοι εξ αυτών αυτοεξυπηρετούνται και κάποιοι άλλοι χρήζουν βοήθειας. Το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μελος, ώστε να αποφευχθεί η ιδρυματική περίθαλψη και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους αλλά, και των άλλων μελών και της οικογένειάς τους.

Το Κ.Η.Φ.Η. λειτουργεί σε νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στο πρώτο όροφο του ΚΑΠΗ Κερατέας σε καθημερινή βάση και μπορεί να φιλοξενεί ηλικιωμένους από τις 7:00 π.μ- 15:00 μ.μ.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το Κ.Η.Φ.Η. παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Νοσηλευτική φροντίδα, επικοινωνία και συνεργασία με τους θεράποντες γιατρούς, μετρήσεις ζωτικών σημείων, ενεσοθεραπεία όταν ζητείται, συμβουλευτική για διατροφή και χορήγηση των φαρμακευτικών αγωγών.
Συνταγογράφηση των φαρμακευτικών αγωγών, εκτέλεση των συνταγών και παραλαβή των φαρμάκων από τα φαρμακεία.
Ραντεβού με γιατρούς για εξέταση μεταφορά σε διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις.
Συνεργασία με φορείς και Υπηρεσίες, Δήμος, Κέντρα Υγείας, Πρόνοιας, ΚΕΠΑ, Νομαρχία, Νοσοκομεία, ΔΕΗ, Εκκλησία. Έκδοση βιβλιαρίων πρόνοιας και επιδομάτων λόγω αναπηρίας.
Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (πληρωμή λογαριασμών, ψώνια, κ.α.)
Ατομική υγιεινή
Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ηλικιωμένων και μελών της οικογένειάς τους.
Μεταφορά από και προς το κέντρο Κ.Η.Φ.Η.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία της ταυτότητας του έμμεσα και του άμεσα ωφελούμενου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης έμμεσα και άμεσα ωφελούμενου
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους έμμεσα και άμεσα ωφελούμενου
4. Βεβαίωση εργοδοτικού έμμεσα ωφελούμενου εάν είναι ιδιωτικός ή δημόσιος υπάλληλος
5. Βεβαίωση έναρξης εργασίας από την εφορία του έμμεσα ωφελούμενου εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας
6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ αν ο έμμεσα ωφελούμενος είναι άνεργος
7. Απόφαση επιτροπής αν ο έμμεσα ωφελούμενος ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ
8. Ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό του ηλικιωμένου, η οποία πρέπει να αναφέρει τα προβλήματα υγείας του, την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει και αν είναι μερικώς ή πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος
Κατόπιν παραλαβής των δικαιολογητικών τους, γίνονται δεκτά τα πρώτα είκοσι άτομα με βάση την αναγκαιότητά τους και πέντε επιλαχόντες, εφόσον ενδιαφέρονται για πλήρη ένταξη στο πρόγραμμα (7 εώς 8 ώρες ημερησίως)

Στο Κ.Η.Φ.Η. απασχολείται το ακόλουθο προσωπικό:

1 νοσηλεύτρια
2 κοινωνικοί φροντιστές
1 άτομο βοηθητικό προσωπικό
1 οδηγός

Ευεργέτου Κωνσταντίνου Πρίφτη (1ος όροφος ΚΑΠΗ Κερατέας), Κερατέα, Τ.Κ. 19001
Τηλ: 2299066456
E-mail:kifi.kerateas@outlook.com